Sommaröppet på Ostindiefararen Götheborg

Tidsluckor

lördag 31 jul 2021

{{ capacity.name }} {{ capacity.description }}
Evenemangsinformation

Ostindiefararen Götheborg är ett historiskt besöksmål i Göteborg och ett skepp lastat med upplevelser. Ett livs levande skepp med en levande historia att berätta, ärrad av hårda stormar och märkt av tusen och åter tusen sjömil på de stora haven. Här får besökaren ta del av allt från fängslande berättelser till tjärdoftande skeppsbyggnadskonst i en tidstypisk 1700-talsmiljö under en guidad visning ombord. Skeppet kan endast besökas med guide.

Under Juli 2021 håller vi öppet dagligen 11-16 med Guidningar var 20:e minut. Biljetten gäller för entré till området under vald timme och inkluderar en guidad tur ombord samt entré till området och vår historiska utställning. 

Välkommen ombord!


The Swedish Ship Götheborg is a historical visitor’s destination in the city of Gothenburg and a ship loaded of experiences. A genuine working ship with a vibrant history, scarred by harsh storms and marked by thousands upon thousands of nautical miles on the seven seas. Here, visitors get to know everything from captivating stories to the tremendous art of shipbuilding in a contemporary 18th century environment during a guided tour on board. The ship can only be visited in the company of a guide.

During the July 2021 we are open daily 11-16. For Guided tours in English, please enquire on site. Ticket is valid for entry anytime during the chosen hour, and includes one guided tour onboard and entrance to our historical exhibition. 

Welcome onboard!


historia
museum
familj
upplevelser

Restriktioner

Vänligen notera att skeppets trappor är branta och kan vara svåra att gå i om man har problem att gå. Skeppet är inte handikappanpassat.
Please note that that the ship has steep ladders, which are not suitable for people who have trouble walking.

Ansvarsfriskrivning

Köpt biljett återlöses ej!