page view image

Götheborg of Sweden - våren 2022

Time slots

Saturday 28 May 2022

{{ capacity.name }} {{ capacity.description }}
EVENT INFORMATION
event image

Ostindiefararen Götheborg är ett historiskt besöksmål i Göteborg och ett skepp lastat med upplevelser. Ett livs levande skepp med en levande historia att berätta, ärrad av hårda stormar och märkt av tusen och åter tusen sjömil på de stora haven. Här får besökaren ta del av allt från fängslande berättelser till tjärdoftande skeppsbyggnadskonst i en tidstypisk 1700-talsmiljö under en guidad visning ombord. Skeppet kan endast besökas med guide.

Öppettider våren 2022:
Januari - 6 mars: Öppet kl 12 - 15
7 mars - 19 april: stängt för underhållsarbete på varv
23 april - 29 maj: Öppet kl 12 - 15
 

Välkommen ombord!


The Swedish Ship Götheborg is a historical visitor’s destination in the city of Gothenburg and a ship loaded of experiences. A genuine working ship with a vibrant history, scarred by harsh storms and marked by thousands upon thousands of nautical miles on the seven seas. Here, visitors get to know everything from captivating stories to the tremendous art of shipbuilding in a contemporary 18th century environment during a guided tour on board. The ship can only be visited in the company of a guide.

Opening hours spring 2022:
January - 6th March: Open Noon - 3 pm
7th March - 19th April: Closed due to maintenance at shipyard
23th April - 30th May: Open Noon - 3 pm


Welcome onboard!

historia
museum
guidning
familj
upplevelse
ostindiefararen
ostindiska
soic

Restrictions

Vänligen notera att skeppets trappor är branta och kan vara svåra att gå i om man har problem att gå. Skeppet är inte handikappanpassat.
Please note that that the ship has steep ladders, which are not suitable for people who have trouble walking.